Tarieven voor een compleet pakket

Wanneer u bij de Leerunit een maandabonnement afsluit, koopt u daarmee een compleet pakket. Dit betekent dat er naast de maandelijkse abonnementsgelden geen extra kosten meer bijkomen zoals bijvoorbeeld kosten voor een groot overleg met de leerkracht van uw kind of kosten voor het doen van onderzoek.

U betaalt dus een vaste prijs per maand, inbegrepen is:

Kennismakingsgesprek
Onderzoek
Onderzoeksverslag
Behandelplan
Werkmap
Toegang tot online oefenmateriaal
Online begeleiding
Persoonlijke begeleiding 1.
Evaluatie
Persoonlijk gesprek na evaluatie
Abonnements prijs€200,- per maand

  1. De persoonlijke begeleiding is als volgt opgebouwd: één uur remedial teaching (bestaande uit 15 minuten voorbereidingstijd/verslaglegging en 45 minuten persoonlijke één-op-één begeleiding). U betaalt hiervoor €50,- (0%BTW) per begeleidingssessie per week.
    Indien het nodig is om de leerling meermalen per week te begeleiden wordt in overleg een passend tarief vastgesteld.
    De begeleiding loopt tijdens schoolvakanties, in overleg, zoveel mogelijk door om de continuïteit te waarborgen.

Samenwerkingsverbanden maken gebruik van een ondersteuningsbudget voor onderwijsarrangementen. De school heeft de keuze om een abonnement af te nemen of om de begeleiding los in te kopen omdat dit doorgaans langere trajecten betreft waarbij leerlingen meerdere malen per week begeleiding ontvangen. Dergelijk maatwerk gaat altijd in goed overleg met de intern begeleider van een school

Indien persoonlijke begeleiding op school plaatsvindt, wordt een km vergoeding berekend van €0,36 per gereden km over een afstand verder dan 10 km van de Leerunit.