Over De Leerunit...

Mijn naam is Odette Kuijpers. In 1997 ben ik afgestudeerd aan de Pedagogische Academie voor BasisOnderwijs, onderdeel van Fontys Hogescholen in Tilburg. Na mijn studie heb ik als groepsleerkracht gewerkt in alle groepen van de basisschool. Naast mijn baan als leerkracht heb ik met veel plezier de opleiding vakfotografie gevolgd aan de Fotovakschool in Rotterdam (2011-2013). Nadat ik in april 2013 mijn vakdiploma voor fotografie heb behaald ben ik aansluitend de Master SEN opleiding gaan doen, de opleiding voor leraar speciaal onderwijs. Tijdens deze opleiding heb ik modules gevolgd binnen het domein 'leren' (remedial teaching), binnen het domein 'gedrag' (gedragsspecialist) en het domein 'begeleiden' (intern begeleider). Ook wel generalist Master SEN genoemd. Mijn diploma heb ik in 2014 behaald. In 2016 heb ik het certificaat 'behandelaar ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) behaald, volgens het protocol DDG en ben ik 'behandelaar dyslexie' in opleiding.

Bij de begeleiding gaat het erom dat

  • leerlingen lekker in hun vel zitten
  • leerlingen graag naar school gaan
  • leerstof voor leerlingen behapbaar is
  • leerlingen zichzelf binnen de klassensituatie kunnen handhaven

    Een vroegtijdige signalering is daarom belangrijk, hoe eerder het kind geholpen wordt, hoe sneller lichte oplossingen kunnen volgen. Uitgangspunt hierbij is preventie. Als vroegtijdig hulp ingeschakeld wordt, kunnen problemen vaak voorkomen worden en is begeleiding tijdelijk van aard. Ik help u graag.

    Daarnaast ben ik lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT) en maak ik gebruik van een online platform voor remedial teaching. Ik heb bewust voor deze samenwerking gekozen zodat onderwijskrachten gebundeld kunnen worden. Door kennis en vaardigheden te delen kan er betere zorg geboden worden en blijft de begeleiding up-to-date. Door deze samenwerking is het bijvoorbeeld mogelijk om softwarelicenties met elkaar te delen en bij de begeleiding in te zetten. Door gebruik te maken van een online leeromgeving is het mogelijk om flexibeler en efficiŽnter te begeleiden. De meerwaarde van deze manier van begeleiden is dat het geven van tussentijdse feedback mogelijk is. Dit versnelt het begeleidingsproces. Concreet haalbare doelen worden doorgaans sneller bereikt. Een goede samenwerking met school en met de leerkracht in het bijzonder leidt tot nog betere resultaten leert de ervaring. Een echte win-win-situatie.