Over De Leerunit...

Mijn naam is Odette Kuijpers. In 1997 ben ik afgestudeerd aan de Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs, onderdeel van Fontys Hogescholen in Tilburg. Na mijn studie heb ik als groepsleerkracht gewerkt in alle groepen van de basisschool. In schooljaar 2013-2014 heb ik de Master voor Educational Needs gedaan en afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik modules gevolgd binnen het domein ‘leren’ (Remedial Teaching), binnen het domein ‘gedrag’ (Gedragsspecialist) en het domein ‘begeleiden’ (Intern Begeleider). Ook wel generalist Master EN genoemd. Vanaf 2016 begeleid ik leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen als gecertificeerd behandelaar ERWD/PDDG. Vanaf 2018 begeleid ik leerlingen als gecertificeerd behandelaar dyslexie/PDDB. Het betreft hier leerlingen die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexie maar door hun problemen met technisch lezen en/of spelling achterstanden oplopen in hun leerontwikkeling. In 2019 heb ik scholing gevolgd voor het oefenprogramma Bouw! en Taal in Blokjes, een onderdeel van het Fonologische- en Leerpsychologische methode voor behandeling van dyslexie, (F&L methode).
Het programma Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Taal in Blokjes is een cognitieve en taalkundige methode voor lezen en spellen. Ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. De schoolversie van de F&L-methode (Taal in Blokjes) kan worden ingezet bij het begeleiden van leerlingen met een lees- en/of spellingachterstand.
Daarnaast begeleid ik leerlingen als gedragsspecialist, werk ik als intern begeleider op een basisschool in Oisterwijk en ben ik lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT).

Waar het om gaat …
Bij de begeleiding gaat het erom dat

  • leerlingen lekker in hun vel zitten
  • leerlingen graag naar school gaan
  • leerstof voor leerlingen behapbaar is
  • leerlingen zichzelf binnen de klassensituatie kunnen handhaven

    Een vroegtijdige signalering is daarom belangrijk, hoe eerder het kind geholpen wordt, hoe sneller lichte oplossingen kunnen volgen. Uitgangspunt hierbij is preventie. Als vroegtijdig hulp ingeschakeld wordt, kunnen problemen vaak voorkomen worden en is de begeleiding tijdelijk van aard. Hierbij werk ik nauw samen met u als ouder/verzorger en de scholen om te waarborgen dat de geboden extra ondersteuning naadloos op elkaar aansluit. De ervaring leert dat met een nauwe samenwerking de beste resultaten worden bereikt. Ik help u graag.